About Horizonti :::::::::::::::::::

това е една история за хоризонти - без видимо начало и край.
през доста от дните пътят ми минава покрай морето и вървейки, хоризонтът винаги върви до мен - ден след ден.
всеки ден, минавайки покрай морето, правя снимка към хоризонта.
това не е метеорологична статистика за вълнението на морето, а лично преживяване на ежедневието,
наблюдение върху вълновата природа на света и мислите.
хоризонтът като линия, която визуално съшива реалности. не само небето и земята.
хоризонтът като отвор на кладенец, в който няма как да погледнеш.
там всички събития са възможни, защото не ги виждаме.
тънката граница между вчера и днес. между днес и утре...

Мариана Сърбова

horizonti is about continuity of life.
a reflection upon everydayness and the beauty about it.
a reflection upon the  banality of walking on the same path  day after day...
how different patterns emerge in a certain structure.
it's about seeing the sea as an ocean of opportunities and dreams, conscious and subconscious,
as a living environment,
as an ever-changing wave chart.
it's about moving back and forth in your memories.

many days my way passes by the sea which is always there.
always the same.
always different.
horizonti reflects on the small changes in every one of us.
day after day...

Mariana Sarbova

https://www.behance.net/gallery/45726041/platna-CANVASES

scroll to horizon on and on:::::::::::::::::::::::::::::